Skip to main content
A creative lexicon of rhymes, alliteration, and words with similar sounds for music, poetry, branding, and inspiration.

Rhymes with Sound [ B ]

2 Sound Words

Ab
Abe
Aube
Awb
Eb
Ebb
Erb
Erbe
Herb
Ib

3 Sound Words

Arb
Bab
Babe
Bib
Bibb
Bob
Bobe
Boob
Bub
Cab
Cabe
Chubb
Cob
Cobb
Cub
Curb
Dab
Daub
Daube
Deb
Dob
Dobb
Doub
Dub
Dube
Elbe
Fab
Fob
Gab
Gabe
Gib
Gibe
Gob
Haab
Haub
Hebe
Heeb
Herb
Hieb
Hob
Hub
Jab
Jeb
Jib
Jibe
Job
Jobe
Kerb
Kibbe
Knab
Knob
Knobbe
Koob
Lab
Labbe
Labe
Leib
Lib
Lieb
Liebe
Lob
Lobe
Lube
Mab
Mabe
Mib
Mob
Mobe
Nab
Nabb
Neeb
Nib
Nobbe
Nub
Orb
Pub
Rab
Rabb
Rabe
Raub
Reeb
Rib
Riebe
Rob
Robb
Robbe
Robe
Rub
Rube
Saab
Schab
Serb
Sib
Siebe
Sob
Sub
Tab
Tabb
Taub
Taube
Thobe
Tobe
Tub
Tube
Verb
Vibe
Web
Webb

4 Sound Words

Arab
Barb
Barbe
Blob
Blurb
Bribe
Bulb
Club
Coombe
Crab
Crabb
Crabbe
Crib
Cribb
Cube
Diab
Drab
Drub
Dweeb
Falb
Farb
Flab
Garb
Garbe
Gelb
Glaub
Glib
Glob
Globe
Grab
Grabe
Greb
Grebe
Grob
Grobe
Grub
Grube
Harb
Hube
Kalb
Klebe
Kolbe
Korb
Krabbe
Kube
Prebe
Prob
Probe
Scab
Selbe
Shrub
Slab
Slob
Snob
Snub
Stab
Stub
Stubbe
Swab
Throb
Trib
Tribe
Tube
Zarb

5 Sound Words

Ad-lib
Adverb
Anaerobe
Caribe
Carob
Celeb
Cherub
Galeb
Golob
Golub
Grzyb
Holub
Hubbub
Imbibe
Jacob
Jujube
Kebab
Nabob
Perturb
Rehab
Reverb
Schwalbe
Scribe
Scrub
Streb
Strebe
Strobe
Strub
Strube
Suburb
Superb
Youtube

6 Sound Words

Absorb
Ascribe
Bathrobe
Bathtub
Blowjob
Cobweb
Disturb
Doorknob
Hobnob
Latrobe
Microbe
Midrib
Miserables
Prefab
Proverb
Rhubarb
Washtub

7 Sound Words

Ballclub
Corncob
Describe
Diatribe
Dinoseb
Inscribe
Lightbulb
Minilab
Nightclub
Wardrobe

8 Sound Words

Aldicarb
Corncrib
Flashbulb
Heartthrob
Prescribe
Proscribe
Reabsorb
Subscribe
Taxicab
Technophobe

9 Sound Words

Thingamabob
Transcribe

10 Sound Words

Circumscribe
Unsubscribe

11 Sound Words

Oversubscribe