Skip to main content
A creative lexicon of rhymes, alliteration, and words with similar sounds for music, poetry, branding, and inspiration.
Created by BlueBox using RIO-AI and the CMU Pronouncing Dictionary.

Fu [ F UW ] Wikipedia.com | Dictionary.com | Google.com | Images

0 Steps Apart

Foo
Phu

1 Step Apart

Few
Flew
Flu
Flue
Food
Fool
Foong
Foos
Foose
Fouhy
Frew
Frueh
Fua
Fuke
Fuoss
Ooh
Oooh
Ooph
Ou
Phew
Phooey

2 Steps Apart

Beu
Boo
Chew
Chiu
Choo
Chou
Chu
Coo
Cou
Coup
Deux
Dew
Do
Doo
Douwe
Du
Due
Ewe
F
F.
Fae
Fao
Fauroux
Faux
Faw
Fay
Faye
Fe
Fee
Fer
Feud
Feuer
Feur
Fewer
Fey
Fi
Fi
Fir
Fluegge
Fluet
Fluke
Flume
Fluor
Flus
Flute
Foe
Foie
Food's
Foodie
Foods
Foods'
Fool's
Fooled
Fools
Fooshee
For
Fouad
Foucault
Fouhy
Foy
Foye
Fruge
Fruit
Fruth
Fucci
Fuel
Fuer
Fuge
Fugue
Fuji
Fume
Fumi
Fuquay
Fur
Furr
Furrh
Fuse
Fye
Gnu
Goo
Goof
Gu
Hoo
Hoof
Hou
Houx
Hsu
Hu
Hugh
If
If
Jew
Joo
Ju
Jue
Jus
Kaifu
Khoo
Khufu
Khuu
Knew
Kofu
Koo
Ku
Leu
Lew
Lieu
Loo
Lou
Louw
Loux
Lu
Lue
Moo
Mu
New
Nu
Off
Oohs
Oomph
Ooohs
Oop
Ooze
Pfau
Pflug
Phi
Phua
Phuong
Phy
Poo
Poof
Pooh
Pou
Pu
Qu
Rew
Rhew
Rhue
Rioux
Roof
Roux
Ru
Rue
Ruef
Rueff
Rufe
Schoo
Schou
Schue
Schuh
Shew
Shiu
Shoe
Shoo
Shu
Shue
Siew
Sioux
Soo
Su
Sue
Suu
Tew
Thew
Thuy
To
Tofu
Too
Tu
Tue
Two
U
U.
Ude
Uher
Uwe
Uy
Vous
Vu
Whew
Who
Whoo
Woo
Woof
Wu
Xu
Xue
Yew
Yoo
You
Yu
Yue
Zhou
Zhu
Zoo
Zue